Regulamin

Podstawowa informacja:

Jeśli jesteś klientem z allegro.pl: aby zamówienie było realizowane, trzeba je potwierdzić klikając w "KUP TERAZ" na naszej aukcji Allegro do której otrzymacie Państwo linka w mailu wykonaniu zamówienia - tylko potwierdzone w ten sposób zamówienia będą realizowane.

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy Decopik.pl, działający pod adresem: www.decopik.pl (dalej: „Sklep”), prowadzony przez Pracownia Reklamy ul. Podchorążych 3, 59-630 Mirsk NIP 6161492856, REGON 021905348
 1. Decopik.pl prowadzi sprzedaż fototapet i liter 3d (dalej: „Produkty”).
 2. Zamawiający w Sklepie (dalej: „Klient”) przed złożeniem zamówienia powinien zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu.
 3. Wszystkie produkty dostępne w Sklepie są nowe, wolne od wad oraz zostały legalnie wprowadzone na polski rynek.

§ 2 Składanie i realizacja zamówień

 1. Zamówienia są składane za pośrednictwem formularza zamówienia znajdującego się na stronie internetowej Sklepu, po wybraniu Produktu/Produktów, podaniu danych osobowych koniecznych do wysyłki i faktury VAT oraz po dokonaniu wyboru formy płatności.
 2. Możliwe jest także złożenie zamówienia za pomocą adresu e‑mail: biuro@decopik.pl które składa się podając informacje wymienione w § 2 ust. 1.
 3. Klient składa zobowiązanie w momencie, kiedy akceptuje zamówienie klikając ikonę „Potwierdzam zakup”.
 4. Po wysłaniu zamówienia Klient w terminie 3 dni otrzymuje od Decopik.pl wiadomość e-mail, która potwierdza otrzymanie zamówienia i wykazuje jego poszczególne pozycje (potwierdzenie otrzymania zamówienia).
 5. W przypadku zamówień z opcją płatności „przy odbiorze”, Klient w wiadomości e‑mail potwierdzającej złożenie zamówienia może otrzymać prośbę o dodatkowe potwierdzenie chęci zakupu Produktu.
 6. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie, kiedy Decopik.pl prześle do Klienta w formie wiadomości e-mail potwierdzenie realizacji zamówienia.
 7. W wyjątkowych sytuacjach gdy Decopik.pl nie jest w stanie zrealizować całego zamówienia, klient ma prawo wyboru czy zrealizuje zamówienie tylko w części czy rezygnuje z zamówienia.
 8. Po potwierdzeniu realizacji zamówienia i otrzymaniu zapłaty (otrzymanie zapłaty nie jest wymagane jedynie w przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem) Decopik.pl rozpocznie wysyłkę zamówienia do Klienta.
 9. Decopik.pl zastrzega sobie możliwość potwierdzenia przyjęcia zamówienia poprzez kontakt telefoniczny lub pocztą elektroniczną oraz weryfikacji danych konsumenta. Decopik.pl zastrzega sobie możliwość anulowania zamówienia w przypadku braku możliwości kontaktu z zamawiającym.
 10. Fototapety nie są wycinane po obrysie w celu zapewnienia najwyższej jakości przesyłki. Klient przed położeniem fototapety, ma obowiązek odciąć biały margines wokół fototapety.

§ 3 Ceny towarów, koszty dostawy oraz formy płatności

 1. Wszystkie ceny Produktów podane w Sklepie wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto (wraz z podatkiem VAT).
 2. Podane ceny nie zawierają kosztów dostawy.
 3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena Produktu podana na stronie Sklepu w chwili składania zamówienia przez Klienta, dodatkowo w formularzu zamówienia oraz w wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie zamówienia. Informacja na temat całkowitej kwoty do zapłaty (wraz z kosztem dostawy) przedstawiana jest po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności.
 4. Produkty dostarczane są za pośrednictwem kurierów UPS, DHL. Koszty dostawy są następujące:
  1. przesyłka kurierska bez pobrania na terenie Polski: opłata pocztowa 21 PLN,
  2. przesyłka kurierska z pobraniem na terenie Polski: opłata pocztowa 26 PLN,
 5. 50% rabat za dopisanie się do newsletter oznacza 50% zniżkę na przesyłkę kurierską zamówionego produktu.
 6. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon, na życzenie Klienta możliwa jest Faktura VAT, którą Klient otrzyma wraz z Produktem lub drogą mailową.
 7. Klient może wybrać następujące formy płatności:
  1. Płatność przy odbiorze
  2. Przelewem bankowym na konto wskazane w wiadomości e-mail potwierdzające przyjęcie zamówienia.
 8. W tytule przelewu należy podać numer zamówienia.
 9. Realizacja zamówienia następuje niezwłocznie po zaksięgowaniu zapłaty.

§ 4 Czas realizacji zamówień

 1. Termin realizacji zamówienia, 14 dni od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Decopik.pl.

§ 5 Odstąpienie od umowy

 1. Konsument może odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia rzeczy w posiadanie. W przypadku treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku cyfrowym, termin ten liczony jest od dnia zawarcia umowy.
 2. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
 3. W celu odstąpienia od umowy, Konsument składa oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. Konsument ma obowiązek zwrotu Produktu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
 5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 6. Prawo do odstąpienia o umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:
  1. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  2. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy
 7. Decopik.pl gwarantuje zwrot ceny Produktu wraz z kosztem najtańszej możliwej wysyłki. Po otrzymaniu zwrotnej przesyłki pieniądze zostaną odesłane niezwłocznie, w terminie 14 dni, na wskazane przez Klienta konto bankowe. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, a Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 8. W przypadku, gdy z powodu zwrotu jednego z Produktów, łączna wartość zamówienia będzie niższa niż 400 PLN, wówczas doliczone zostaną koszty przesyłki zgodnie z § 3 ust. 4 niniejszego Regulaminu.
Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy:

W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług – zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.

Aby odstąpić od umowy zawartej na Allegro, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: biuro@decopik.pl. Kupujący może również skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):

Adres do wysyłki oświadczenia:

Decopik.pl Pracownia Reklamy
Podchorążych 3, 59-630 Mirsk

Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów], numery oferty w Allegro [numery] .
Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] .
Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]
Login Allegro: [login kupującego]
Adres: [adres kupującego]
Data: [data odstąpienia od umowy]
Podpis: [podpis kupującego]

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.

UWAGA:
Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach Allegro nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

-
o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
- w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
- w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
- w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
- zawartej w drodze aukcji publicznej;
- o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
- o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy:

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
Firma PRACOWNIA REKLAMY IZABELA PALKI na aukcjach prowadzonych w ramach konta art-label sprzedaje, oferuje produkty "na życzenie". Nabywca określa parametry zamówienia: wybiera: zdjęcie, materiał, wymiar wydruku, wersję kolorystyczną oraz ewentualnie opcje wykończenia.
Produkcja każdego wyrobu realizowana jest indywidualnie od podstaw wg zlecenia i specyfikacji Nabywcy co ma służyć zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. W związku z powyższym nie ma możliwości odstąpienia od zawartej umowy.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Krakowie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

§ 6 Reklamacje

 1. Wszystkie Produkty znajdujące się Sklepie są produktami oryginalnymi, posiadającymi gwarancję jakości wydawcy/producenta.
 2. Decopik.pl jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 3. Podstawą reklamacji nie mogą być nieznaczne odstępstwa dostarczonego produktu od oferowanego w sklepie. Za nieznaczne odstępstwo uznaje się niewielkie różnice w formacie. Podstawą reklamacji nie mogą być różnice w barwie rzeczywistego produktu w stosunku do koloru tego produktu, odwzorowanego przez monitor komputera. Sklep nie uzna również reklamacji w przypadku niewłaściwego obchodzenia się Klienta z produktem lub też jego nieumiejętnego montażu.
 4. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Prosimy w takim przypadku o kontakt ze Sklepem za pośrednictwem wiadomości e-mail lub telefonu w celu dalszych ustaleń reklamacyjnych bądź przesłanie reklamowanego Produktu wraz z pisemnym oświadczeniem zawierającym następujące dane: dane reklamującego – imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania oraz adres e-mail, datę nabycia Produktu, nazwę Produktu, cenę nabycia, dokładnie opisaną wadę oraz okoliczności jej powstania i żądania reklamującego. Składając reklamację Klient zobowiązany jest również do załączenia dowodu sprzedaży.
 5. Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni.
 6. W przypadku uwzględnienia reklamacji, zwrócone zostaną także koszty odesłania Produktu.

§ 7 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów Sklepu w związku z zakupami jest Decopik.pl. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w związku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych produktów do Klienta.
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia.
 3. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych, do ich poprawiania oraz żądania usunięcia.
 4. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926).
 5. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie.

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest częścią zawieranej przez Decopik.pl oraz Klienta umowy sprzedaży. Treść Regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem w momencie złożenia przez Klienta zamówienia.
 2. Prawem właściwym dla umów sprzedaży pomiędzy Decopik.pl a Klientem jest prawo polskie.
 3. Decopik.pl informuje, że nie zobowiązała się do przestrzegania kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
 4. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej, lub do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, a także może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 roku.