Reklamacje i zwroty

1. Uszkodzona Przesyłka

W przypadku uszkodzenia przesyłki, otwórz ją w obecności kuriera i sporządź "Dokument Reklamacji". Powiadom nas mailowo o uszkodzeniu przesyłki, skontaktujemy się z Tobą.

Uszkodzenie przesyłki ani reklamacja nie zostaną uznane, jeżeli uszkodzenie opakownia wykryto po wyjściu kuriera.

2. Reklamacja

Jeżeli wykryjesz wady techniczne tj.:

  • zły rozmiar
  • zły kadr
  • zły materiał

skontaktuj się z nami i prześlij zdjęcia produktu!

UWAGA
Do wad technicznych nie zaliczają się różnice kolorów z uwagi na różnice w odwzorowaniu kolorów przez monitory komputerowe, a także faktyczne uszkodzenia wynikłe ze sposobu użytkowania zamówionego produktu.
Do rozpatrzenia reklamacji wymagany jest dowód zakupu, a opakowanie zawierające reklamowany wydruk musi zawierać wszystkie elementy wyposażenia dodatkowego będącego częścią tego zestawu.

Procedura reklamacyjna:

W przypadku wystąpienia wad lub niezgodności towaru kupujący ma prawo składać reklamacje zgodnie z opisaną poniżej procedurą reklamacyjną:

1. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy na adres biuro@decopik.pl,
lub w formie pisemnej na adres :
Pracownia Reklamy ul. Podchorążych 3, 59-630 Mirsk

Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
- imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
- datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
- przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
- wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

3. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.